Aankomende activiteiten

NIEUWJAARSBORREL!
Zaterdag 12 januari 2019 vanaf 15.00 uur in het Praethuis !

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Zaterdag 13 april 2019 van 14.00 – 16.00 uur
Reeds bekende agendapunten die ook in stemming moeten worden gebracht
– Verkiezing nieuwe penningmeester
– Stemming aantal tuindiensten
– Stemming aanschaf hakselaar

 Zaterdag 12 oktober 2019 van 14.00 – 16.00 uur