Inschrijving

Ook belangstelling in een tuinhuis op Frankendael?
Je komt in aanmerking voor een volkstuin met een tuinhuis wanneer je inwoner bent van Amsterdam of zeer directe omgeving, 18 jaar of ouder bent  en in staat bent de statuten en de reglementen, die in het Nederlands zijn opgesteld, te lezen. Inschrijven als kandidaat lid is verplicht. Inschrijven kan tijdens een bestuurszitting op elke 1ste zaterdag van de maand. De bestuurszitting vindt plaats in de bestuurskamer van het Praethuis van 11.00- 12.00 uur en van 1 april tot 1 oktober.

OP dit moment is de wachtlijst gesloten!

Bij inschrijving is een geldig legitimatiebewijs nodig en moet je aantonen dat je in of in de omgeving van Amsterdam woonachtig bent. De inschrijfkosten bedragen eenmalig € 25,- en het kandidaatslidmaatschap bedraagt € 17,50 per jaar.
Het eerste jaar is een proefjaar en kan het lidmaatschap eenzijdig door de vereniging worden opgezegd.

Twee keer per jaar (voorjaar/ najaar) worden bij beschikbaarheid tuinhuisjes verkocht.
Kandidaat leden worden tijdig uitgenodigd om op een verkoopdag de huizen te bezichtigen en hun keuze kenbaar te maken.

Het kandidaat-lid met het laagste rangnummer heeft het eerste recht op een huisje. Kiest dit kandidaat -lid niet voor een huisje dan gaat het huisje naar volgende kandidaat-lid op de lijst. Zittende leden van de tuin hebben voorrang op de kandidaatsleden.