Werkwijze tuindienst

Iedereen is verplicht om een steentje bij te dragen aan het onderhoud van het algemeen groen in ons tuincomplex. Denk aan het onkruidvrij maken van de paden en onderhoud aan verenigingseigendommen. Ieder lid heeft een aantal keer per jaar een tuinbeurt. Dit alles gebeurt onder de leiding van de ervaren leden van de tuindienst.

De tuindienstleiding bestaat uit:
Kiki Heupers, Willemien Klarenberg, Catherina Bonsel en Florrie de Pater

Sommige leden zijn echter vrijgesteld van tuinbeurten omdat zij zich op andere wijze verdienstelijk maken voor de vereniging. Klik hier voor de uitzonderingen.

Hoe verloopt de tuindienst?
9.15 – 9.30 uur Inloop en gelegenheid om koffie of thee te drinken
9.30 uur Start van de tuindienst met de verdeling van de werkzaamheden
10.45 – 11.00 uur Pauze met koffie en thee
12.00 – 12.15 uur Afronden en schoon opruimen van het gereedschap
12.30 uur Einde tuindienst als de tuinder heeft zijn handtekening heeft gezet

Ben je verhinderd of heb je vragen? Doe een briefje in de brievenbus naast de deur van de tuindienst ruimte of stuur een mailtje naar tuindienst@vtvfrankendael.nl