Bestuur & commissies

Bestuur:
Terry Hoekstra; penningmeester
Anky Mager; secretaris
Jan Hoekstra; algemeen lid
Cor Klarenbeek; algemeen lid

Het bestuur vergadert binnen het seizoen (1 april- 30 september) elke maand.
Vragen ingekomen via info@vtvfrankendael.nl worden op deze vergaderingen naast andere zaken op de agenda besproken en daarna ontvangt u terugkoppeling op de mail.

Ook kun je binnen het seizoen met je vragen terecht op de bestuur zitting in de bestuurskamer op elke eerste zaterdag van de maand (11.30-12.30 uur)
Vragen die hier gesteld worden waarop de zittende bestuursleden niet direct antwoord hebben worden in de eerstvolgende vergadering besproken.

Commissies:
Bibliotheek commissie
Bouwcommissie
Groencommissie/ Groot Groen Overleg
Klussengroep
Kantinecommissie
Maaigroep
Tuindienst
Tuincontrolecommissie