Geschiedenis

Geschiedenis van volkstuinvereniging Frankendael
Door Nelie Kwekkeboom

Hoe het begon, volkstuinvereniging Linnaeus
Op 27 februari 1929 werd volkstuinvereniging Linnaeus opgericht door fabrieks-, haven- en spoorwegarbeiders. De vereniging gebruikte grond aan het Oetewalerpad. In 1932 moest de vereniging er weg omdat het Muiderpoortstation gebouwd werd. Aan de Oosterringdijk had boer Nagel een groot stuk grond, dat de vereniging kon pachten en waar men 45 tuinen begon. De huur bedroeg in 1933 fl. 0,07 per m2 per jaar, waarmee het tot de duurdere complexen behoorde. De oppervlakte van de tuinen varieerde van 150 m2  tot 1000 m2 .  In de oorlog moesten alle schuurtjes worden afgebroken, omdat er onderduikers in zouden kunnen zitten. Het gebied werd afgezet door de bezetters. In 1945 werden de schuurtjes weer opgebouwd en ging men er vooral groenten verbouwen. De schuurtjes werden huisjes en steeds meer tuinders bleven er in de zomer wonen.
Van 1930 tot 2000 waren er aan de Oosterringdijk verschillende tuinverenigingen. In 1971 was dat Linnaeus met 600 tuinen, Nieuw Levenskracht met 250 tuinen, Rust en Vreugd met 130 tuinen, De Molen met 100 tuinen, De Molukken met 80 tuinen en Egassan met 50 tuinen. Ook volkstuinvereniging Tuinwijck huisde aan de Oosterringdijk. In 1971 maakten ongeveer 5000 mensen gebruik van deze tuinen. Volkstuinvereniging Linnaeus besloeg bijna het gehele deel langs de Oosterringdijk van de Molukkenstraat tot aan de Kruislaan.

Het bestemmingsplan van 1970
Op 16 oktober 1970 werd het hele terrein langs de Oosterringdijk van de Molukkenstraat tot aan de Kruislaan bestemd voor het WCW (Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer). Per 31 december 1971 werd de pacht opgezegd, met een opzegtermijn van een jaar. Protestdemonstraties van de tuinders naar het stadhuis en onderhandelingen met de gemeente Amsterdam leverden niets op. Het bestemmingsplan lag klaar. Er moest gebouwd worden. Een groot deel van het complex moest wijken voor de nieuwbouw van het WCW.

Tuinvereniging Linnaeus verhuisde naar Driemond
Toen ZWO (Nederlandse organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek) in 1972 een groot deel van de grond nodig had, kregen de tuinders van Linnaeus een terrein aangeboden in Driemond om daar met een financiële vergoeding een nieuw huisje te bouwen. Het was een eenmalig aanbod. Veel tuinders namen het aanbod aan. Ze vertrokken naar Driemond en stichtten daar een nieuwe volkstuinvereniging, die ze weer Linnaeus noemden.

De achtergebleven tuinders richtten volkstuinvereniging Frankendael op
234 leden waren te oud, te ziek of te arm om naar het verre Driemond te verhuizen. Deze tuinders mochten blijven op een terrein dat WCW dat moment nog niet nodig had. Volkstuinvereniging Frankendael is opgericht op 12 december 1972 door de tuinders van vereniging Linnaeus die niet meegingen naar Driemond. De vereniging is genoemd naar de oude hofstede in de Watergraafsmeer. De nieuwe vereniging wilde een pachtovereenkomst sluiten met ZWO, maar dat weigerde ZWO. De vereniging werd gedoogd en hoefde geen grondhuur te betalen. (Toch zijn er van 1979 tot 1988 wel pachtsommen geïnd door ZWO.)

LEES MEER