Onze vereniging

Onze tuinvereniging is een afsplitsing van volkstuinvereniging Linnaeus. Deze vereniging werd op 27 februari 1929 opgericht door fabrieks-, haven- en spoorwegarbeiders.
Vanaf 1932 was Linnaeus gevestigd aan de Oosterringdijk waar onze vereniging van 1972 tot en met 1999 zich ook bevond

In 1970 moest een groot deel van het complex wijken voor nieuwbouw.
De tuinders van Linnaeus kregen een terrein aangeboden in Driemond. Velen pakten hun boeltje en tuinierden verder in Driemond. Door de ruim 200 tuinders die toen mochten blijven op een deel van het terrein is Volkstuinvereniging Frankendael opgericht.