Organisatie

Tuinders vormen het bestuur en werken in commissies of zetten zich op andere manier in voor het behoud en onderhoud van VTV Frankendael.