Privacy statement

Verwerking Persoonsgegevens volgens de regels van de AVG

Vanaf mei 2018 geldt er nieuwe wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG.   Hieronder leest u hoe onze vereniging met uw gegevens omgaat, voor welk doel wij deze gebruiken en hoe u inzage kunt krijgen in de geregistreerde gegevens.

De  volkstuinvereniging VTV Frankendael vraagt (aspirant-) leden om hun NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.  Deze gegevens moet u verstrekken omdat wij die nodig hebben  voor het opstellen en bijhouden van ons ledenbestand en om u per post, e-mail of telefoon te kunnen informeren over zaken die spelen binnen de vereniging.  Daarnaast verstrekken wij uw NAW-gegevens aan ons boekhoudkantoor voor het opmaken en versturen van de jaarnota.

Het ledenbestand is alleen toegankelijk voor het bestuur van de vereniging en is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die wij van u geregistreerd hebben, dit kan door een e-mail te sturen aan het bestuur van de vereniging. (info@vtvfrankendael.com). Ook heeft u het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten wissen.

Als u uw lidmaatschap opzegt, en er bestaan over en weer geen (financiële) verplichtingen meer, dan verwijderen wij uw gegevens binnen 4 weken uit ons ledenbestand.  Als u op de wachtlijst staat, en u laat schrappen van deze lijst, dan verwijderen wij uw gegevens per direct van de wachtlijst.

Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding, zodat gegevens die u aan ons stuurt via de website of via ons e-mailadres niet door onbevoegden kunnen worden onderschept en gelezen.  De website maakt gebruik van cookies, die zijn nodig voor een goede werking van de website, bevatten geen persoonlijke gegevens, en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.